Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Flyer & Formulairen

APPLICATION FORMS & MEMBER'S REGISTRATION 

 Wëllt dir Member vum CISV Lëtzebuerg (Konditioun fir kënnen un d Programmer deelzehuelen) ginn dann

  • fëllt eis w.e.g. dëse Formulaire aus an schëckt eis en op info@cisv.lu
  • iwwerweist w.e.g. d'Cotisatioun op eise Konto LU52 1111 0368 7111 0000 mat dem Text (Cotisation Membre 20XX; Numm)

Wëllt dir eng Ummellung fir een Programm 2020 maachen, dann fëllt w.e.g. d'Application Form aus, an schëckt se eis op info@isv.lu


WEEKEND / MINI CAMP

 

D'Autorisation parentale ass fir all Kand vun den elteren auszefëllen an am Ufank vum Weekend/Mini Camp oofzeginn

 


 

SUMMER PROGRAMMER

 

Folgend Formulairen mussen vun den Elteren ausgefëllt ginn


 

Health Form  muss fir all Participant vun den Elteren/Tuteur  an vun eng Dokter ausgefëllt an ënnerschriwen ginn. De participant muss d'ënnerschriwwen Original plus 2 Kopien mat op de Camp huelen. Den CISV Luxembourg kritt och eng Kopie. (weider spezifisch Regelen am Dokument)

 


 

Child Travelling with Leader Legal Form ass fir all participant ënner 15 Joer deen mat engem Leader verreest vun den Elteren/Tuteur auszefëllen an ze ënnerschreiwen. De participant muss d'ënnerschriwwen Original plus 2 Kopien mat op de Camp huelen. Den CISV Luxembourg kritt och eng Kopie. (weider spezifisch Regelen am Dokument)

 


 

Child Travelling alone Legal Information Form ass fir Participanten zwëschent 16 an 17 Joer . En muss vum Participant an engem Elterendeel/Tuteur ënnerschriwen sinn and de participant muss d'ënnerschriwwen Original plus 2 Kopien mat op de Camp huelen. Den CISV Luxembourg kritt och eng Kopie

 


 

 Adult Legal Form ass fir Participanten, Leaderen, an Staffies déi méi wéi 18 Joer hunn. Si muss vum Participant selwer ausgefëllt an ënnerschriwwen ginn. De participant muss d'ënnerschriwwen Original plus 1 Kopie mat op de Camp huelen. Den CISV Luxembourg kritt och eng Kopie. (weider spezifisch Regelen am Dokument)

 


 

 Umellen op myCISV + "claiming participation"

 

Jiddereen deen un engem CISV International Program deel hëllt,  muss sech op  myCISV umellen an de Program/Camp un deen en deelhëllt uginn.

Dir fannt weider Hëllef dozou op myCISV FAQ.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?